مشاهده همه 6 نتیجه

صندلی مسافر اتوبوس (C457, …)

این صندلی در داخل اتوبوس C475  و انواع مشابه دیگر جهت استفاده مسافر به کاربرده می شود.

صندلی مسافر درون شهری NIK 16201

دارای زیر سری از جنس فوم انتگرال. صندلی مذکور قابل تولید در رنگ های دیگر نیز می باشد. صندلی فوق

صندلی مسافر درون شهری NIK 16203

صندلی فوق دارای زیر سری می باشد. صندلی فوق دارای کف و پشت فوم دار با رویه فوم دار و

صندلی مسافر درون شهری NIK 16204

صندلی فوق دارای زیر سری سر خود از جنس خودپلیمر می باشد. صندلی فوق دارای یک روکش فیبری که با

صندلی مسافر درون شهری NIK 16205

قابل استفاده به عنوان نیمکت در فرودگاه ، مترو و پارک ها و … قابل تولید با جنسهای مختلف بنا

صندلی مسافر درون شهری NIK 16207

دارای کفی شیار دار دارای زیر سری سرخود قابل تولید در رنگ های متنوع