English

صفحه اصلي

بخش هاي شركت

محصولات

كاتالوگ

Check Email

تماس با ما

 

 

 

N I K

O

R A H A T

Co.

مشخصات فني
كد : 26107
داراي روكش پارچه اي مقاوم در برابر تغيير رنگ با اسكيل 5 و 6
قابليت توليد در ابعاد و طرحهاي مختلف

طول : 200Cm             عرض : 70Cm

قبلي

بعدي

 

Tel: +98-26-34704311
       +98-26- 34703862

       +98-263-      34700035-37

Fax: +98-26-34704266